Wielkie sprzątanieSzkoła

Chorula

 

Na trasie Opole - Krapkowice leży niewielka wioska Chorula wchodząca w skład gminy Gogolin. Dziś znana  jest ona przede wszystkim za sprawą znajdującej się i działającej na jej terenie jednej z najnowocześniejszych i największych cementowni w Europie, Cementowni Górażdże.

 

Po raz pierwszy z nazwą Chorula możemy się spotkać około roku 1300 za czasów panowania Bolka I Opolskiego. Wówczas to w „Księdze uposażeń Biskupów Wrocławskich”, pojawiła się nazwa wioski, która na ten czas liczyła sobie 20 gospodarzy. Pierwszym właścicielem Choruli był Thomas Chorula, co znalazło swoje prawne odbicie w dokumentach z roku 1412, a sygnowanych pieczęcią Księcia opolskiego Bolka. 

 

         plan_wczoraj.jpeg             plan_dzis.jpeg

 

…plan wioski dawniej i dziś.                  

 

Na terenie wioski w latach 1925-1929 prowadzone były badania archeologiczne, co zaowocowało odkryciem cmentarzyska kultury łużyckiej. Odkryto 239 grobów oraz pozostałości po osadzie kultury łużyckiej.

 

eksponat01.jpeg

 

…znalezione eksponaty.

 

Liczba ludności zamieszkującej wioskę systematycznie rosła. Jak podają źródła w 1300 roku liczyła ona 20 gospodarzy. W 1783 roku Chorula liczyła już 115 mieszkańców, i znajdował się tam wówczas młyn wiatrakowy. W tym okresie obszar dworski należał do rodu van Larisch. Niewiele później, bo 70 lat do przodu, w roku 1845 wioska liczyła sobie już 258 mieszkańców. Zabudowę wioski stanowiło 28 domów, zamek, folwark, wiatr i piec wapienniczy. W niedalekiej odległości za wioską znajdował się kamieniołom, z którego pozyskiwano kamień wapienny przewożony następnie barkami po rzece Odrze. Oprócz transportu towarów, Odra stanowiła dobraą bazę do przewozu ludzi i furmanek. Pojawiają się takze wzmianki w dokumentach, iż pod względem "rejonizacji pocztowej" Chorula podlegała pod Krapkowice.

 

 

Populacja nieustannie wzrastała i w 1855 wynosiła 295 mieszkańców, aż w roku 1995 osiągnęła poziom 631 mieszkańców. Centralnym punktem Choruli był zamek z roku 1684 wraz z przylegającym do niego parkiem, który należał do rodu Reil. Obok zamku znajdował się park krajobrazowy, w którym rosło wiele rzadkich i sprowadzanych z daleka drzew.

 

zamek02.jpeg   zamek1648.jpeg

 

…zbudowany najprawdopodobniej w roku 1684 roku zamek, spalony w 1945 roku.

 

W 1945 roku zamek został podpalony przez żołnierzy Armii Czerwonej, a w połowie lat 70 XX wieku pozostałe po tym pożarze ruiny, będące jedynym fizycznym śladem istnienia zamku zostały całkowicie usunięte. Zamek pozostał w pamięci starszych mieszkańców wsi, którzy opowiadają o tym, że w pozostałych ruinach miało straszyć. Związane z zamkiem są także inne opowieści między innymi o tym, że miały z niego prowadzić podziemne przejścia do Rogowa Opolskiego, Otmętu i Kamienia Śląskiego. Po drugiej wojnie światowej obszar dworski Choruli przeszedł na własność państwa. Utworzono w państwowe gospodarstwo rolne.

 

 

W 1925, kiedy utworzono parafię Kąty Opolskie, Chorula została do niej włączona, wcześniej należała do parafii w Otmęcie. W Choruli na ulicy Plac Wiejski znajduje się kapliczka pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Nikt nie potrafi określić, kiedy została ona wzniesiona, ani też, przez kogo. Nie zachowały się żadne dokumenty. Obok kapliczki znajduje się niewielki cmentarzyk.

 

 

W latach 1983-85 przy ulicy Gogolińskiej w Choruli zbudowano kościół pod wezwaniem św. Trójcy. Kamień węgielny został poświęcony w dniu 26 czerwca 1983 przez kardynała Józefa Ratzingera z Rzymu oraz biskupa ordynariusza Alfonsa Nossola. Kościół w Choruli został wybudowany rękoma wiernych z Choruli. Przy budowie brali udział wszyscy, którzy tylko mogli w jakiś sposób pomóc: dorośli, młodzież i dzieci. Kościół został wzniesiony w czynie społecznym. Budowa ta ukazała, jak wiele można osiągnąć razem, przez współpracę, życzliwość i wzajemne zaufanie oraz jak wiele czasu i sił potrafią ludzie wykrzesać z siebie, aby móc dać coś z siebie innym.

 

 

W latach 1973-1977 w sąsiedztwie Choruli wybudowano nowoczesną cementownię, której działalność jest oparta na technologii duńskiej. Tutaj przyjeżdżają krajowi i zagraniczni kontrahenci. Dzięki tym zakładom Chorula jest ważnym i znanym punktem na gospodarczej mapie kraju.

 

 * foto : prawa autorskie D. Bassek

Pogoda
15 czerwca
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = [page,currency='EUR',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 CHF = [page,currency='CHF',type='currency_rate',factor='1'] PLN
1 USD = [page,currency='USD',type='currency_rate',factor='1'] PLN